COMPLETARE la Achiziția de servicii de organizare evenimente pentru promovarea nediscriminării și nonsegregării romilor în cadrul proiectului "SUCCES – Susținem accesul copiilor la educație în școli defavorizate", ID 108337

16/7/2020
Valoarea estima a achizitiei este de: 62.500 lei, fara TVA, respectiv 74.375 lei cu TVA.

Achiziție servicii de organizare evenimente pentru promovarea nediscriminării și nonsegregării romilor în cadrul proiectului "SUCCES – Susținem accesul copiilor la educație în școli defavorizate", ID 108337

15/7/2020
SC EUZONE CONSULTANCY NETWORK SRL, în calitate de Achizitor, anunță lansarea procedurii de achiziție directă pentru servicii de organizare evenimente pentru promovarea nediscriminării și nonsegregării romilor în cadrul proiectului "SUCCES – Susținem accesul copiilor la educație în școli defavorizate", ID 108337, cod CPV 79952000-2 - Servicii pentru evenimente.Oferta se poate transmite prin e-mail, la adresa office@euzone.ro, până la data de 27.07.2020, ora 16.00 și va avea în vedere specificațiile cuprinse în invitația la ofertare atașată. Criteriul de atribuire a contractului este “prețul cel mai scăzut”, cu respectarea cerințelor minime descrise pe larg în Invitația la Ofertare. Achiziția se realizează în cadrul proiectului "SUCCES – Susținem accesul copiilor la educație în școli defavorizate", ID 108337, contract finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Pentru informații suplimentare legate de procedura de achiziție: office@euzone.ro. 

Descarca INVITATIA DE PARTICPIARE: http://www.euzone.ro/download/documents/phpYoUNQs.pdf