Achiziție servicii de organizare evenimente pentru promovarea nediscriminării și nonsegregării romilor în cadrul proiectului "MINTE – Măsuri integrate pentru Reducerea Abandonului Școlar", ID 107835

15/11/2019
SC EUZONE CONSULTANCY NETWORK SRL, în calitate de Achizitor, anunță lansarea procedurii de achiziție directă pentru servicii de organizare evenimente pentru promovarea nediscriminării și nonsegregării romilor în cadrul proiectului "MINTE – Măsuri integrate pentru Reducerea Abandonului Școlar", ID 107835, cod CPV 79952000-2 - Servicii pentru evenimente. Oferta se poate transmite prin e-mail, la adresa office@euzone.ro, până la data de 09.12.2019, ora 12.00 și va avea în vedere specificațiile cuprinse în invitația la ofertare disponibila la adresa de email office@euzone.ro. Criteriul de atribuire a contractului este “prețul cel mai scăzut”, cu respectarea cerințelor minime descrise pe larg în Invitația la Ofertare. Achiziția se realizează în cadrul contractului " MINTE – Măsuri integrate pentru Reducerea Abandonului Școlar", ID 107835, contract finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Pentru informații suplimentare legate de procedura de achiziție: office@euzone.ro.