Achiziție servicii de organizare activități extrașcolare pentru preșcolari și elevi (ciclul primar) – teatru de păpuși/spectacol și prezentare meserii în cadrul proiectului "MINTE – Măsuri integrate pentru Reducerea Abandonului Școlar", ID 107835

23/6/2021
SC EUZONE CONSULTANCY NETWORK SRL, în calitate de Achizitor, anunță lansarea procedurii de achiziție directă pentru servicii de organizare activități extrașcolare pentru preșcolari și elevi (ciclul primar) – teatru de păpuși/spectacol și prezentare meserii în cadrul proiectului "MINTE – Măsuri integrate pentru Reducerea Abandonului Școlar", ID 107835, cod CPV 37513100-8 Teatru de păpuși și 92312200-3 Servicii prestate de autori, compozitori, sculptori și artiști independenți. Oferta se poate transmite prin e-mail, la adresa office@euzone.ro, până la data de 05.07.2021, ora 12.00 și va avea în vedere specificațiile cuprinse în invitația la ofertare disponibila aici. Criteriul de atribuire a contractului este “prețul cel mai scăzut”, cu respectarea cerințelor minime descrise pe larg în Invitația la Ofertare. Achiziția se realizează în cadrul contractului " MINTE – Măsuri integrate pentru Reducerea Abandonului Școlar", ID 107835, contract finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Pentru informații suplimentare legate de procedura de achiziție: office@euzone.ro.

http://www.euzone.ro/download/documents/phpG606d1.pdf