SUCCES – Susținem accesul copiilor la educație în scoli defavorizate cod SMIS 108337

Organizații implicate în parteneriat
Asociația Consult Pro Education
Euzone Consultancy Network
Comuna Gepiu
Școala Gimnazială nr.1 Gepiu 

Obiectivul general al proiectului:
Vizeaza contribuţia la prevenirea si reducerea abandonului scolar si facilitarea accesului la educatie, inclusiv reintegrarea in sistemul de invatamant prin parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru 320 de persoane (260 copii si 60 persoane din programul A doua sansa) din comuna Gepiu, judetul Bihor, unde exista populatie semnificativa apartinand minoritatii roma, prin implementarea unor masuri integrate de sprijin in domeniul educatiei, care vizeaza informarea si constientizarea in randul populatiei locale a importantei educatiei, facilitarea accesului la metode educationale inovative, derularea programului A doua sansa, acordarea de pachete suport, introducerea unor module de educatie non formala de nutritie si igiena, dezvoltare durabila si respectarea egalitatii de sanse, activitati recreative si de facilitare a tranzitiei intr-un nou ciclu scolar, imbunatatirea si diversificarea serviciilor educationale. 

Obiective specifice:
OS 1: Cresterea participarii la invatamantul prescolar in comuna Gepiu, din judetul Bihor vizand 80 de copii cu risc crescut de parasire timpurie a scolii, inclusiv copii apartinand minoritatii rome, prin implementarea unor masuri educationale integrate, inclusiv metode educationale inovative, asigurarea sprijinului material prin acordarea pachetelor suport cu materialeeducationale, imbracaminte si incaltaminte, sesiuni de educatie pentru sanatate si acordarea pachetelor cu articole de igiena de baza, organizare activitati extrascolare de tipul actiunilor de voluntariat, competitiilor tematice sau excursiilor scolare, implicarea parintilor in educatia copiilor.OS 2: Reducerea parasirii timpurii a scolii prin implementarea unor masuri integrate de prevenire si de asigurare a sanselor egale la educatie pentru 180 de elevi (invatamant primar si gimnazial) din scoala Gepiu ce apartin grupurilor vulnerabile, din mediul rural, inclusiv de etnie roma, prin organizarea unei campanii de informare locala pentru constientizarea importanteieducatiei, facilitarea accesului la programul Scoala dupa scoala, asigurare sprijin material prin acordarea pachetelor suport cuimbracaminte, incaltaminte si materiale educationale, sesiuni de educatie non formala - educatie pentru sanatate, dezvoltaredurabila, asigurare hrana zilnica, facilitarea tranzitiei intr-un nou ciclu scolar, inclusiv educatie parentala pentru implicareaparintilor in educatia copiilor, asigurarea spatiilor si echipamentelor necesare derularii activitatilor educationale, dezvoltareaparteneriatelor la nivel local pentru organizarea schimburilor de bune practici.OS 3: Cresterea numarului de persoane care au abandonat scoala sau nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatie si formare prin includerea a 60 de persoane (tineri si adulti 16-40 ani) in programul A doua sansa si implementarea unor masuri integrate pentru sustinerea acestora: organizare campanie de informare locala pentruconstientizarea importantei educatiei, dezvoltarea unor module de educatie non formala - inclusiv dezvoltare durabila si curs de competente de baza in tehnologia informatiei si comunicatiilor, dezvoltarea spiritului civic prin implicarea in actiuni de voluntariat, desfasurarea cursurilor de consiliere vocationala si dezvoltare personala, dezvoltarea parteneriatelor la nivel local intre unitatile de invatament si principalii angajatori. 

Durata:
 36 de luni
 

Valoarea proiectului:
 2.875.667,18 lei

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020