Consultanță pentru identificarea metodelor de transfer de bune practici

Obiectiv:
Obiectivul contractului este de a furniza suport strategic și consultanță pentru CSI Piemonte pentru a identifica modalitățile de transfer în România a bunelor practici în domeniul dezvoltării capacității administrației publice, în special în domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile.  

Client/Autoritate contractantă:
CSI Piemonte  

Durata:
Proiectul a avut o durată de implementare de 10 luni și s-a derulat în perioada 14 februarie 2011 – 31 decembrie 2011.  

Serviciile oferite:
 
·      Consultanță privind procedurile de atribuire
·      Management și monitorizare proiecte
·      Analiză programe naționale sectoriale în România
·      Analiză cadru legislativ și stadiu dezvoltare/capacitate administrație publică în România