Servicii de management tehnic și financiar al proiectului ”FORMPRO”, ID 75457

Obiectiv:
Scopul contractului este furnizarea de servicii de consultanță pentru realizarea managementului tehnic și financiar al proiectului cofinanțat din Fondul Social European, POSDRU 2007-2013.

Client/Autoritate contractantă:
2 Vabis  

Durata:
Contractul a avut o durată de implementare de 22 luni și s-a derulat în perioada ianuarie 2011 – octombrie 2012.  

Serviciile oferite:
 
·      Asistență, consultanță, expertiză de specialitate și suport operațional pentru implementarea proiectului
·      Suport pentru asigurarea respectării regulilor de vizibilitate și dezvoltarea conceptelor cadru pentru promovarea proiectului
·      Asigurarea managementului modificărilor contractuale necesare
·      Asigurarea realizării tuturor raportărilor tehnice și financiare necesare în cadrul proiectului
·      Suport și expertiză pentru organizarea, derularea și monitorizarea procedurilor de atribuire
·      Suport pentru monitorizarea continuă și evaluarea periodică a proiectului
·      Elaborare proceduri management proiect