Furnizare suport strategic pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Obiectiv:
Scopul contractului este de a furniza suport strategic pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU, în cadrul Ministerului Muncii) în calitate de autoritate de management pentru Fondul Social European. Suportul strategic are ca obiectiv general identificarea soluțiilor pentru utilizarea la timp, eficient și efectiv a fondurilor alocate prin FSE și consolidarea capacității AMPOSDRU.  

Client/Autoritate contractantă:
 
Open Society Institute Budapest Foundation  

Durata:
Proiectul a avut o durată de implementare de 6 luni și s-a derulat în perioada 1 septembrie 2012 – 28 februarie 2013.  

Serviciile oferite:
·      Managementul financiar al programului operațional și monitorizarea implementării proiectelor, inclusiv disponibilitatea informațiilor necesare pentru monitorizare
·      Lansare linii de finanțare și alte scheme (inclusiv grant global, scheme pentru dezvoltarea capacității) ·      Procesul de selecție a proiectelor
·      Procesului de verificare a implementării proiectelor
·      Prevenirea și corectarea neregulilor și fraudelor