Servicii de consultanță pentru identificarea priorităților României post 2013

Parteneriat/Consorțiu:
·      Fondazione Giacomo Brodolini (lider)
·      Euzone Consultancy Network
·      Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
·      Ramboll Romania
·      Relians Development&Planning

Obiectiv:
Scopul contractului este furnizarea de servicii de consultanță pentru elaborarea analizelor relevante, descrierea și evaluarea necesităților/nevoilor de dezvoltare ale României în diferite sectoare economice și în funcție de distribuția lor teritorială, în vederea alocării și utilizării eficiente a resurselor financiare din fondurile europene nerambursabile.  

Client/Autoritate contractantă:
Ministerul Fondurilor Europene  

Durata:
Contractul a avut o durată de implementare de 15 luni și s-a derulat în perioada 07 noiembrie 2012 – 07 februarie 2014.  

Serviciile oferite:
 
·      Participare la managementul și coordonarea activităților contractului, experților și asigurarea cooperării cu actorii relevanți instituționali
·      Raportări și analize tematice
·      Ghidare și evaluare a calității documentelor elaborate
·      Analiza tematică și sectorială, calitativă și cantitativă, în special în sectorul dezvoltării resurselor umane, educație, ocupare, incluziune socială, dezvoltarea capacității administrative, competitivitate        
·      Identificare și cuantificare nevoi, în special în sectorul dezvoltării resurselor umane, educație, ocupare, incluziune socială, dezvoltarea capacității administrative, competitivitate
·      Propuneri priorități și scenarii de dezvoltare pentru sectoarele competitivitate și dezvoltarea resurselor umane