Acord cadru de prestări servicii pentru asigurarea unor experți care să vină în sprijinul autorităților din sistemul de management al Instrumentelor Structurale

Parteneriat/Consorțiu:
·      Euzone Consultancy Network (lider)
·      Mondo Cariere  

Obiectiv:
 
Scopul contractului este furnizarea suportului și expertizei necesare, în funcție de solicitări, pentru toate autoritățile (autorități de management și organisme intermediare) implicate în managementul Instrumentelor Structurale în Romania.  

Client/Autoritate contractantă:
Ministerul Fondurilor Europene din România  

Durata:
 
Proiectul are o durată de implementare de 24 luni și se derulează în perioada iunie 2013 – iunie 2015.  

Serviciile oferite:
Serviciile furnizate includ:
·      Recrutare, selecție și administrare experți în diferite domenii de intervenție, inclusiv instruirea acestora
·      Monitorizarea și evaluarea activităților realizate
·      Managementul contractului și raportarea  
Serviciile furnizate până în prezent au cuprins:
·      Verificarea administrativă a cererilor de rambursare depuse în cadrul POSDRU 2007-2013
·      Efectuare verificări la fața locului/vizite de monitorizare pentru proiectele cofinanțate din POSDRU 2007-2013
·      Evaluare cereri de finanțare/soluționare contestații faza A și faza B depuse în cadrul POSDRU 2007-2013
·      Evaluare cereri de finanțare depuse în cadrul POR 2007-2013