„CRESC – Capabil de reușită prin economia socială”, ID 144086

Parteneriat:
·      Asociația Consult Pro Education – Bihor
·      Euzone Consultancy Network
·      Comuna Lăzăreni – Bihor
·      Comuna Holod - Bihor
·      Comuna Curtuişeni – Bihor
·      Comuna Sînnicolau - Bihor
·      Comuna Ighiu – Alba
·      Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit – București  

Obiectiv:
Obiectivul general al serviciilor furnizate de Euzone în cadrul proiectului este de a asigura cadrul necesar managementului tehnic și financiar, precum și premisele specifice derulării activităților necesare pentru înființarea și funcționarea  structurilor de economie socială.  

Client/Autoritate contractantă:
 
Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  

Durata:
 
Proiectul are o durată de implementare de 12 luni și se derulează în perioada 15 octombrie 2014 – 14 octombrie 2015.  

Serviciile oferite:
·      Managementul  tehnic și financiar al proiectului
·      Managementul financiar
·      Organizare evenimente de promovare
·      Realizare planuri de afaceri
·      Recrutare și selecție grup țintă
·      Consiliere și informare grup țintă
·      Pregătire a structurilor de economie socială
·      Susținere a funcționării structurilor de economie socială
·      Dezvoltare platformă comunitate de bune practici în domeniul economiei sociale și structurilor de economie socială