CRESC - Competente antreprenoriale in economia sociala ID 128122

Partener: 
Consiliul Judetean Neamt

Obiectivul general al proiectului:
Reprezinta asigurarea contribuţiei la integrarea socială şi economică a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile prin sprijinirea infiintarii a 21 intreprinderi sociale (IS), inclusiv intreprinderi sociale de insertie (ISI) la nivelul regiunilor Nord-Est, Sud-Est şi Sud Muntenia.

Obiescitve specifice:
OS1: Incurajarea antreprenoriatului social/initiativelor de econ sociala (infiintarea si dezv de IS/ISI) prin identificarea, consolidarea si dezvoltarea competentelor de antreprenoriat social prin cursuri de formare in antrep social certificate ANC pentru 105 pers din grupul tinta care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala (IS/ISI), derularea de acţiuni de mentorat şi sprijin direct pentru participanţii la formare în vederea dezvoltării pl de afaceri, prin intermediul carora sa se asigure inclusiv integrarea activa a grupurilor vulnerabile pe piata muncii in judetele din reg de dezv NE, SE si S_Munt.
OS2: Infiintarea, dezvoltarea si asig. functionarii sustenabile a 21 de intreprinderi sociale (IS), inclusiv intreprinderi sociale de insertie (ISI) ce vor asigura un numar de 85 noi locuri de munca, 
OS3: Identificarea si promovarea de bune practici reiesite din experienta acumulata la infiintarea, constituirea si functionarea propriu-zisa a IS/ISI, a eleente sustenabile de dezvoltare si asigurare a functionarii intreprinderii.

Durata: 36 de luni

Valoarea proiectului: 11.325.986,95 lei