IDEAL - Incluziune si dezvoltare prin economie sociala ID 128582

Parteneri:
ASOCIATIA CENTRUL PENTRU LEGISLATIE NONPROFIT - ACLN
FUNDATIA "TOFLEA"

Obiectivul general al proiectului: 
Vizeaza contribuţia la asigurarii integrarii sociale şi profesionale a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile prin sprijinirea infiintarii a 21 intreprinderi sociale (IS), inclusiv intreprinderi sociale de insertie (ISI) la nivelul regiunilor Sud Muntenia (S_Munt), Centru si Nord_Vest (NV).

Obiective specifice:
OS1: Sprijinirea initiativelor de economie sociala (infiintarea si dezvoltarea de IS/ISI) prin identificarea, consolidarea si dezvoltarea competentelor de antrepenor social prin cursuri de formare in antreprenoriatul social certificate ANC pentru 105 pers din grupul tinta care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala (IS/ISI), derularea de acţiuni de mentorat şi sprijin direct pentru participanţii la formare în vederea dezvoltării pl de afaceri, prin intermediul carora sa se asigure inclusiv integrarea activa a grupuri vulnerabile pe piata muncii in judetele din reguinea de dezvoltare S_Munt, Centru si NV.
OS2: Constituirea, dezvoltarea si asiurearea. functionarii (auto)sustenabile a 21 de intreprinderi sociale (IS), inclusiv intreprinderi sociale de insertie (ISI) ce vor asigura un numar de 85 noi locuri de munca
OS3: Identificarea si promovarea de bune practici reiesite din experienta acumulata la constituirea si functionarea propriu-zisa a IS/ISI, a elementelor sustenabile de dezvoltare si asigurare a functionarii intreprinderilor, prin act de monitoriz a performatelor, a interactiunilor generate intre IS/ISI infiintate in cadrul proiectului.

Durata: 36 de luni

Valoarea proiectului: 11.325.986,95 lei