Consultanți

Ruggero Civitarese

“M-am născut în Abbruzzo, într-un mic sat într-o zonă deluroasă aproape de mare, dar din timpul facultății locuiesc în Pavia. Am absolvit o facultate cu profil economic și am început să lucrez imediat după absolvire. Din primii ani de facultate, am înclinații spre calculatoare și informatică, domeniu care reprezintă o constantă în viața mea profesională și personală. În ultimii 15 ani, activitatea mea a vizat două domenii de interes: energie și sectorul Fondurilor Europene. În sectorul energiei, am lucrat pentru diferite Autorități Naționale de Reglementare, Agenția europeană pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din domeniul Energetic (ACER) și alte Autorități de...

Graziano Di Paola

Având o diplomă în  domeniul sociologiei, Graziano Di Paola și-a continuat studiile cu o bursă în sociologie economică și științe statistice la Consiliul Național de Cercetare (CNR), susținute de o experiență Erasmus la Institutul de Dezvoltare Socio-Economică de la Universitatea din Paris, unde a studiat "Le Choix des Technique dans le Développement". Graziano, expert senior cu o experiență solidă în managementul proiectelor internaționale cu privire la aspecte legate de Fondul Social European, are un loc prețios în echipa noastră. Experiența în proiectele de comunicare și formare și faptul că predă cursuri de formare profesională și de nivel superior, îl recomandă...

Alexandru Brașoveanu

Alexandru Brașoveanu are studii universitare în domeniul economiei. Experiența sa în domeniul financiar poate fi demonstrată prin funcțiile de economist cu atribuții de contabil șef și expert financiar pe care le-a ocupat în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene (POSDRU, POR, POSCCE și PODCA). În proiectele în care a fost implicat, Alexandru a participat la verificarea cheltuielilor introduse în ActionWeb în vederea emiterii rapoartelor de audit în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene (POSDRU, POR, POSCCE si PODCA) și are experiență în programele de contabilitate CTB, EvoExperience și Saga. Atent la detalii, pasionat de cifre și de munca în echipă,...

Andreea Dinel

Având studii universitare în psihologie, Andreea Dinel contribuie la implementarea proiectelor prin experiența acumulată în domeniul resurselor umane și a cunoștințelor privind psihologia socială. Ca expert în proiectele implementate asigură întregul proces managerial al proiectelor din punct de vedere al funcționării la parametri optimi, coordonează activitatea echipelor, monitorizează progresul global al proiectului în conformitate cu planul şi bugetul aprobat, identifică problemele apărute pe parcursul implementării proiectului, analizează riscurile şi posibilele efecte ale acestora şi participă la rezolvarea lor. Studiile în domeniul psihologiei și experiența acumulată în domeniul resurselor umane certifică capacitatea Andreei de a lucra în echipă și de a...

Alexandra Munteanu

Alexandra Munteanu are studii universitare în domeniul comunicării și relațiilor publice și un masterat în domeniul managementului de proiect. De asemenea, deține certificate de absolvire ca formator, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene și manager de proiect. Alexandra a ocupat în ultimii ani pozițiile de expert organizare evenimente, expert procesare date, expert consiliere, informare şi procesare date, coordonator evenimente, consultant fonduri europene și consultant proiecte POSDRU, asistent lider de echipă, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene și asistent manager în cadrul proiectelor implementate. “Fiind absolventă a Facultății de Comunicare și Relații Publice și a unui masterat...

Adriana Bițineanu

Adriana Bițineanu are studii universitare în domeniul comunicării și relațiilor poblice și un masterat în comunicare managerială şi resurse umane. Experiența profesională acumulată într-o gamă largă de departamente cum ar fi: licitații, contabilitate, juridic și resurse umane îi asigură Adrianei capacitatea a se adapta oricărei situații şi a soluționa situațiile critice. "Sunt o fire ambițioasă, perfecționistă și organizată. Îmi place să lucrez în echipă și mă dedic activității pe care o desfășor. Valorile după care mă ghidez în viață sunt sinceritatea, rigurozitatea și exigența. "

Colaboratori

Cristian Manciu

Cristian Manciu are studii universitare în domeniul sociologiei, un masterat în domeniul resurselor umane și se poate recomanda ca expert în implementarea, coordonarea și monitorizarea proiectelor de tip FSE.Cristian a participat frecvent la o serie de cursuri de instruire: Program Phare – subcomponenta pregătire pentru implementarea proiectelor de tip FSE, sprijin acordat MMSSF pentru întărirea capacității administrative în vederea implementării activităților de tip FSE, programare și implementare a asistenței de pre-aderare Phare CES și tranziția spre Fondurile Structurale, manager de proiect, formator, inspector resurse umane, expert achiziţii publice etc. În calitate de ofițer contractare și monitorizare, consultant în managementul proiectelor cofinanțate...

Raluca Manciu

Raluca Manciu are studii universitare în filologie, un masterat în domeniul economiei și certificări ca formator și inspector resurse umane. Ocupând funcția de consultant în resurse umane în proiecte cofinanțate din fonduri comunitare, Raluca poate demonstra prin experiența acumulată capacitatea de a coordona grupuri de lucru și de a asigura întregul proces de organizare și monitorizare a furnizării măsurilor de consilire pentru grupul țintă.

Octavian Rusu

Octavian Rusu are studii universitare în drept, un masterat în management strategic și dezvoltare socială și deține certificări ca expert de achiziții publice și trainer. Experiența profesională ca asistent parlamentar, consilier juridic, manager de proiect, expert legislație protecția copilului, expert juridic cadru legislativ asistenţă socială, consultant juridic – organizații internaționale, expert cu studii juridice, manager departament dezvoltare, expert politici publice sociale, evaluator proiecte, trainer în domeniul politicilor sociale și planificare strategică, trainer advocacy și politici publice sociale, consultant în management, consultant politici publice și legislație, expert în analiza mediului legislativ şi instituțional, consilier juridic/ expert achiziții publice demonstrează cunoașterea legislației...

Ștefan Constantinescu

Ștefan Constantinescu are studii universitare în sociologie și asistență socială, este absolvent al programului de formare în economie socială-Euricse, Trento, absolvent al programului de formatori (FDSC), participant în programul MBA/ASE și HEC Montreal, participant în programul de training “Advanced Customer Profiling & Segmentation” (Londra), absolvent al programului de training “Finance for Non-financial Managers”, MGB Management (București), are un masterat în domeniul managementului serviciilor sociale și deține o burs[ de studii în științe politice, Cortona, Italia. În calitate de expert cercetare și expert sociolog, Ștefan a realizat rapoarte de cercetare, a prestat servicii de asistență tehnică/consultanță în proiecte și a fost...

Adriana Barbu

Adriana Barbu și-a început cariera în domeniul educației ca profesor de limba franceză într-un liceu. Începând cu anul 2003 s-a dedicat PR-ului. Fiind consultant independent, activitatea sa presupune coordonarea și participarea la evenimente multiculturale, contactul cu mediul multicultural și contextul diplomatic. Adriana a ocupat poziții de expert în comunicare și informare în diferite programe europene, a proiectat și implementat planuri de relații comunitare și strategii media pentru actori relevanți din sectorul ONG și al instituțiilor publice. Ministerul Relațiilor Internaționale din Canada - Quebec, Organization of French Speaking Environment, NATO, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Romi, se numără...

Marin Burcea

Marin Burcea are studii universitare în sociologie, psihologie şi asistenţă socială, este doctor în sociologie și bursier pentru cercetare postdoctorală în cadrul proiectului Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse postdoctorale de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice. Marin se poate recomanda ca expert moderare cercetare calitativă. Marin a ocupat pozițiile de sociolog, lector universitar dr., conferenţiar univ. Dr, a coordonat studii pentru beneficiari români și străini, a coordonat numerose proiecte de cercetare și a elaborat, publicat lucrări, volume, rapoarte, articole de cercetare în sociologie fiind recunoscut ca expert în sociologie, atât datorită publicațiilor sale, cât și a experienței dobândite...