Ștefan Constantinescu

Ștefan Constantinescu are studii universitare în sociologie și asistență socială, este absolvent al programului de formare în economie socială-Euricse, Trento, absolvent al programului de formatori (FDSC), participant în programul MBA/ASE și HEC Montreal, participant în programul de training “Advanced Customer Profiling & Segmentation” (Londra), absolvent al programului de training “Finance for Non-financial Managers”, MGB Management (București), are un masterat în domeniul managementului serviciilor sociale și deține o burs[ de studii în științe politice, Cortona, Italia.
În calitate de expert cercetare și expert sociolog, Ștefan a realizat rapoarte de cercetare, a prestat servicii de asistență tehnică/consultanță în proiecte și a fost implicat în design-ul, coordonarea, execuția de cercetări sociale și de politici sociale în cadrul proiectelor implementate.
Ștefan este sociolog, cu experiență largă în domeniul cercetării sociale și a managementului activităților de marketing, atât în cadrul sectorului de afaceri cât și în cel non-profit.
Ștefan a coordonat proiecte de cercetare în domenii precum economia socială,  antreprenoriat rural, piața muncii, excluziunea socială sau  managementul proiectelor finanțate prin instrumente structurale.
Ștefan este autorul studiului “Economia socială și ocuparea grupurilor vulnerabile” și a primului “Atlas al economiei sociale din România”.