Cristian Manciu

Cristian Manciu are studii universitare în domeniul sociologiei, un masterat în domeniul resurselor umane și se poate recomanda ca expert în implementarea, coordonarea și monitorizarea proiectelor de tip FSE.Cristian a participat frecvent la o serie de cursuri de instruire: Program Phare – subcomponenta pregătire pentru implementarea proiectelor de tip FSE, sprijin acordat MMSSF pentru întărirea capacității administrative în vederea implementării activităților de tip FSE, programare și implementare a asistenței de pre-aderare Phare CES și tranziția spre Fondurile Structurale, manager de proiect, formator, inspector resurse umane, expert achiziţii publice etc. 
În calitate de ofițer contractare și monitorizare, consultant în managementul proiectelor cofinanțate din fonduri comunitare, asistent manager și expert implementare, monitorizare proiect, Cristian poate demonstra capacitatea de a monitoriza și planifica proiecte.