Achiziție servicii de expertiză de specialitate pentru funcționarea sustenabilă a întreprinderilor sociale în cadrul proiectului "IDEAL – Incluziune și dezvoltare prin economia socială", ID 128582

6/1/2022
SC EUZONE CONSULTANCY NETWORK SRL, în calitate de Achizitor, anunță lansarea procedurii de achiziție directă pentru servicii de expertiză de specialitate pentru funcționarea sustenabilă a întreprinderilor sociale în cadrul proiectului "IDEAL – Incluziune și dezvoltare prin economia socială", ID 128582, coduri CPV 79411000-8 Servicii de consultanță în management, 79411100-9 Servicii de consultanță în dezvoltarea societăților, 79311410-4 Servicii de evaluare a impactului economic, 79315000-5 Servicii de cercetare socială. Oferta se va transmite prin e-mail, la adresa office@euzone.ro, până la data de 20.01.2022, ora 14.00 și va avea în vedere specificațiile cuprinse în invitația la ofertare atașată aici: http://www.euzone.ro/download/documents/phpfZnEeD.pdf. Criteriul de atribuire a contractului este “prețul cel mai scăzut”, cu respectarea cerințelor minime descrise pe larg în Invitația la Ofertare. Achiziția se realizează în cadrul contractului "IDEAL – Incluziune și dezvoltare prin economia socială", ID 128582, contract finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Pentru informații suplimentare legate de procedura de achiziție: office@euzone.ro.