CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială” cod SMIS 128122

Organizații implicate în parteneriat
Euzone Consultancy NetworkComuna 
Consiliul Județan Neamț

Obiectivul general al proiectului: 
Obiectivul general al proiectului (OG) il reprezinta asigurarea contribuţiei la integrarea socială şi economică a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile prin sprijinirea infiintarii a 21 intreprinderi sociale (IS), inclusiv intreprinderi sociale de insertie (ISI) la nivelul regiunilor Nord_Est (NE), Sud_Est(SE) şi Sud Muntenia (S_Munt).

Obiective specifice: OS1: Incurajarea antreprenoriatului social/initiativelor de econ sociala (infiintarea si dezv de IS/ISI) prin identificarea, consolidarea si dezvoltarea competentelor de antrep social prin cursuri de formare in antrep social certificate ANC pentru 105 pers din grupul tinta care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala (IS/ISI), derularea de acţiuni de mentorat şi sprijin direct pentru participanţii la formare în vederea dezvoltării pl de afaceri, prin intermediul carora sa se asigure inclusiv integrarea activa a gr.vulnerabile pe piata muncii in judetele din reg de dezv NE, SE si S_Munt.
OS2: Infiintarea, dezvoltarea si asig. functionarii sustenabile a 21 de intreprinderi sociale (IS), inclusiv intreprinderi sociale de insertie (ISI) ce vor asigura un numar de 85 noi locuri de munca, din care cel putin 30% (24 loc. de munca) apartinand gr. vulnerabile rezidenti in reg de implem a pr, prin act de consiliere si mentorat ce vor consolida competentele antreprenoriale dobandite in cadrul programului de formare antreprenoriala, prin realizarea si implementarea pl de afaceri ce vor fi selectate in ved infiintarii si acordarea ajutorului de minimis. 
OS3: Identif si promov de bune practici reiesite din exp acum la infiint, constit si funct propriu-zisa a IS/ISI, a elem sustenabile de dezv si asig a funct intrep, prin act de monitoriz a perf, a interact generate intre IS/ISI infiintate in cadrul pr. 

Durata:
 36 de luni
 

Valoarea proiectului:
 11.325.986,95 lei

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-202