IDEAL – Incluziune și dezvoltare prin economia socială cod SMIS 128582

Organizații implicate în parteneriat: 
Euzone Consultancy Network
Asociația Telefonul Copilului
Asociatia Centrul pentru Legislatie Nonprofit 


Obiectivul general al proiectului (OG) vizeaza contributia la asig. integrarii sociale si profesionale a persoanelor apartinând grupurilor vulnerabile prin sprijinirea infiintarii a 21 intreprinderi sociale (IS), inclusiv intreprinderi sociale de insertie (ISI) la nivelul regiunilor Sud Muntenia (S_Munt), Centru si Nord_Vest (NV). 

OS1: Sprijinirea initiativelor de econ sociala (infiintarea si dezv de IS/ISI) prin identificarea, consolidarea si dezvoltarea competentelor de antrep social prin cursuri de formare in antrep social certificate ANC pentru 105 pers din grupul tinta care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala (IS/ISI), derularea de actiuni de mentorat si sprijin direct pentru participan?ii la formare în vederea dezvoltarii pl de afaceri, prin intermediul carora sa se asigure inclusiv integrarea activa a gr.vulnerabile pe piata muncii in judetele din reg de dezv S_Munt, Centru si NV.

OS2: Constituirea, dezvoltarea si asig. functionarii (auto)sustenabile a 21 de intreprinderi sociale (IS), inclusiv intreprinderi sociale de insertie (ISI) ce vor asigura un numar de 85 noi locuri de munca, din care cel putin 30% (24 loc. de munca) apartinand gr. vulnerabile rezidenti in reg de implem a pr, prin act de consiliere si mentorat ce vor consolida competentele in antrep social dobandite în cadrul programului de formare antreprenoriala, prin realizarea si implementarea planurilor de afaceri sociale ce vor fi selectate in vederea infiintarii IS/ISI si acordarea ajutorului de minimis.

OS3: Identificarea si promovare de bune practici reiesite din exp acum la constit si funct propriu-zisa a IS/ISI, a elem sustenabile de dezvoltare și asigurare a funcționarii întreprinderilor, prin acțiuni de monitorizare a performantelor, a interact. generate intre IS/ISI infiintate in cadrul proiectului.

Durata:
 36 de luni
 

Valoarea totala a proiectului:
 
11,230,986.95 lei

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020